News Feed
Applications

Groups (0)
No groups yet
Pages (3)

Notes

Các vòng tròn hợp âm
Nếu các bạn đã học qua nhạc lý, các bạn sẽ thấy được vòng tròn này (circle of fifth) chứa khá nhiều lý thuyết cao cấp: 1. vòng tròn ngoài cùng tính theo chiều kim đồng hồ & bắt đầu từ F(fa) đến B(si) đó chính là thứ tự dấu thăng: F- C - G - D - A... Nếu các bạn đã học qua nhạc lý, các bạn sẽ thấy được vòng tròn này (circle of fifth) chứa khá nhiều lý thuyết cao cấp: 1. vòng tròn ngoài cùng tính theo chiều kim đồng hồ & bắt đầu từ F(fa) đến B(si) đó chính là thứ tự dấu thăng: F- C - G - D - A - E - B. Ngược lại là thứ tự dấu giáng: B - E - A - D - G - C - F 2. Trục 12 giờ, đó chính là hợp âm chính cho bản nhạc không có dấu hóa (thăng / giáng): C trưởng hoặc A thứ, trục 1 giờ là hợp âm chính cho bản nhạc có 1 thăng: G trưởng hoặc E thứ, .. tương tự như thế theo chiều kim đồng hồ cho đến Db trưởng hoặc Bb thứ là hợp âm chính cho bản nhạc có 7 dấu thăng. 3. Vòng tròn hợp âm thứ 1: vòng ngoài cùng theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ C: C-G-D-A-E-B: các bạn có thể sử dụng vòng tròn hợp âm này để sáng tác bài hát hoặc đệm đàn cho khá nhiều bản nhạc sử dụng vòng tròn hợp âm này, tất nhiên các bạn phải sử dụng gam thứ hay trưởng cho phù hợp, vd vòng tròn đó mình sẽ điền lại là: C-G-Dm-Am-Em-Bdim (repeat) sử dụng cho thang âm C trưởng 4. Vòng tròn hợp âm thứ 2: vòng tròn ngoài cùng ngược chiều kim đồng hồ bắt đầu từ C loại bỏ dấu hóa (thăng / giáng): C-F-B-E-A-D-G, sau khi áp dụng vào bản nhạc cho đúng thang âm C trưởng thì nó sẽ trở thành: C-F-Bdim-Em-Am-Dm-G (repeat) 5. Dịch giọng (lên tông, xuống tông): ví dụ bài hát đó cao quá ca sĩ hát không tới, nhìn vào vòng tròn này nhạc công cũng có thể chuyển tông sao cho nhẹ nhàng nhất (vd ca sĩ đang hát chẳng lẽ dừng nhạc cái rụp để chuyển tông khác :D). Chúng ta sẽ sử dụng hợp âm quãng 5 để đi tới hợp âm đích. Vd từ D di chuyen sang C (xuống tông) ta đi qua hợp âm G vì G là quãng 5 của C, kết quả ta được: D-G-C hoặc uyển chuyển hơn D-G-G7-C. Hoặc bài hát thấp quá muốn lên tông, C lên D ta sẽ sử dụng các hợp âm sau: C-Em-A-D hoặc uyển chuyển hơn: C-Em-A7-D vì A là quãng 5 của D, còn E là quãng 5 của A, giống như "muốn sang phải bắc cầu Kiều", hoặc muốn tán gái thì làm quen với gia đình nhà gái trước thì sẽ dễ thành công hơn :D. Còn nhiều cách chuyển đổi khác nhưng mình chỉ nói trong phạm vi vòng tròn này. (Tình cờ thấy vòng tròn này trong cubase 8 LE AI & nghiệm thấy nó đúng với 1 số lý thuyết âm nhạc mình học được nên chia sẽ với các bạn. Cũng hơi nâng cao 1 tí, nhưng nếu các bạn đã nghiên cứu nhạc lý trong vài năm thì có thể hiểu được.) ♫ More
carot does not have any notes currently.
Unable to load tooltip content.