Bảng xếp hạng

Hãy kiếm thứ hạng cao bằng cách ăn điểm.

Rank User Points
1
10080 Points
2
7493 Points
3
2618 Points
4
1176 Points
5
619 Points
6
531 Points
7
454 Points
8
182 Points
9
179 Points
10
137 Points
11
122 Points
12
119 Points
13
110 Points
14
110 Points
15
110 Points
16
100 Points
17
95 Points
18
90 Points
19
80 Points
20
80 Points
Unable to load tooltip content.